VŠĮ „Sambija“ Privatumo politika
Posted on 2018 gegužės 25 by admin
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja VŠĮ “SAMBIJA” interneto svetainių www.vaikostovykla.lt ir
www.vaikaistovykloje.lt registracinių formų, bei naujienlaiškių siuntimo sistemos (toliau – Sambija ) ir Sambija
kliento (toliau – Jūs, Jūsų vaiko/globotinio) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo
principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Svetainėse www.vaikostovykla.lt ir www.vaikaistovykloje.lt (taip pat el paštu vaikaistovykloje@gmail.com)
arba naujienlaiškių sistemoje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad VŠĮ „Sambija“juos valdys ir
tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 VŠĮ „Sambija“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2 VŠĮ „Sambija“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens ar Jūsų vaiko/globotinio duomenys (vardas,
pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus (vaiko registravimas paslaugų suteikimui);
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras, sutartis);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su registraciją paslaugai gauti ir kt;
2.2.4 teikti informaciją tik tai trečiąjai šaliai, kuri yra tiesiogiai susijusi su paslaugos įgyvendinimu;
2.2.5 Siųsti naujausią vertingą informaciją.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Registracijos duomenų pateikimas
4.1 Jūs VŠĮ „Sambija“ įmonei (el paštu bei anksčiau nurodytose svetainėse) ar naujienlaiškių sistemos registracijos
formoje turite pateikti visą, išsamią ir teisingą informaciją apie save ar savo vaiką/globotinį. Jeigu registracijos
formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją
ir ištrinti duomenis, arba anuliuoti Jūsų užsakymą.
5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti informaciją pranešdamas apie tai adresu
vaikaistovykloje@gmail.com
6. Slapukai (angl. cookies)
6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje ir vyktų sklandi
komunikacija, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją
naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet
kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat
turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų ko mpiuteryje (įrenginyje), tačiau
tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite
atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais
kontaktais.
7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1 VŠĮ „Sambija“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami savo interneto
svetainėje.Tolimesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę
nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums vaikaistovykloje.lt@gmail.com

To Top